Namibia IV

Etosha NP, Cheetah Conservation Centre, Otjiwarongo (private Reise im Jahre 2004)